Estatuts i Reglaments

Estatuts vigents de l’Associació de Veïns de la Creu Alta          .pdf

La darrera versió d’aquests Estatuts està adaptada a la Llei 4/2008, del 4 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques, segons es va aprovar a l’Assemblea General del 25 de febrer de l’any 2010, i s’ha registrat a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 21 d’abril de 2010, amb el número d’inscripció 2807, així com a l’Ajuntament de Sabadell, on l’entitat està inscrita al Registre Municipal amb el número 227, amb l’entrada d’aquesta darrera versió amb data de l’11 de maig de 2010.