Notes legals

Condicions legals, privadesa i drets.

Condicions legals – Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels texts, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest portal web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de l’Associació de Veïns de la Creu Alta (l’Associació o AVLCA). Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part  d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de l’Associació. Aquestes pàgines web poden contenir enllaços a pàgines externes de les quals l’Associació no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. L’Associació pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, l’Associació no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest portal web, no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en ell ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

 

Privadesa – El nou “Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), d’obligat compliment a partir del passat 25 de maig de 2018, ha actualitzat els deures que es contrauen al gestionar una base de dades personals que ja estan regulats per la LO 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), actualment en procés de revisió.

En virtut d’això hem actualitzat la política de privadesa que com a entitat social constituïda practiquem al respecte i, a partir d’aquesta data, apart de reiterar als nostres associats la nostra responsabilitat sobre aquests fitxers i les seves dades que utilitzem des de sempre, ampliem la informació que l’esmentat nou reglament obliga a que fem pública amb tota transparència.

Totes les dades personals dels nostres associats i demés persones de caràcter similar, que se’ns ha facilitat per ells mateixos amb les finalitats socials pròpies de les nostres relacions habituals i estatutàries, estan en disposició de ser consultades i controlades pels seus legítims propietaris en qualsevol moment, podent accedir a elles, demanar que es rectifiquin si procedeix i fins i tot sol·licitar la seva oposició o supressió si es vol acabar amb la nostra relació social quan així es consideri oportú. Només cal dirigir-se a la nostra Secretaria amb tals indicacions mitjançant un correu específic, ordinari amb l’adreça de la nostra Seu Social o electrònic a l’adreça lacreualtaav@gmail.com, o inclús expressant-ho amb una comunicació directa o trucada telefònica al 616012591.

Tanmateix seguim garantint que en cap cas cedirem o compartirem aquestes dades amb terceres persones o entitats, tret que existeixi una obligació legal de fer-ho. La finalitat de la utilització d’aquestes dades és exclusivament pel desenvolupament de la nostra relació social amb els veïns i veïnes de barri, o persones igualment interessades, i la consecució dels nostres fins socials expressats clarament en els nostres Estatuts.

En qualsevol cas, d’aquest ús exclusiu de les dades personals dels nostres associats conservarem el seu consentiment expressat al respecte en el moment de la seva alta i ingrés a la nostra associació fins que es produeixi la conseqüent baixa, si es dona el cas, moment en el que es considerarà retirat tal consentiment i, per tant, seran suprimides completament de l’esmentada base de dades a la que és d’aplicació tota la normativa publicada al respecte.

Per qualsevol consulta, dubte o pregunta sobre aquest particular només és necessari dirigir-se a la Junta Directiva pels mitjans abans esmentats i en el moment que es consideri oportú.

 

Drets – El copyright i els drets sobre tot el contingut de la documentació publicada pertanyen a l’Associació (AVLCA).