Junta Directiva

D’acord amb els Estatuts vigents d’aquesta Entitat, el seu màxim òrgan sobirà, que és l’Assemblea General d’Associats i que és convocada i constituida al menys una vegada a l’any amb aquesta finalitat entre d’altres, ha elegit per a aquest any, com a òrgan permanent de govern de l’Associació, per a què la regeixi, l’administri i la representi, a la següent…

Junta Directiva, actualitzada, de l’Associació de Veïns de la Creu Alta 2019-2022

Junta Permanent

PRESIDENT:     Rubén Cantó Aguilera

Funcions: Presidència, representació oficial, portaveu exterior, coordinador general. Relacions públiques.

Contacte directe: juntadirectiva@lacreualta.cat

VICEPRESIDENT:     Joan Oliva i Arnau

Funcions: Atenció veïnal i assessorament, substitució de la Presidència. Relacions socials i històriques.

Contacte directe: lacreualtaav@gmail.com

SECRETÀRIA:     Carme Vilà Pladevall

Funcions: Secretaria (actes, llibres oficials, correspondència, documents oficials…). Gestió d’associats (altes, baixes, promoció…).  Arxiu documental.  Secretaria tècnica. Comunicats, memoràndums, actes de reunions de treball i de vocalies; documentació i gestions amb l’Administració.

.                                Contacte directe: secretaria@lacreualta.cat

TRESORER:     Joan Guillamon Cortada

Funcions: Economia, comptabilitat, balanços i pressupostos, factures i subvencions. Coordinació de vocalies, control del finançament. Assegurances i gestió administrativa. Atenció veïnal i manteniment.

.                                Contacte directe: economia@lacreualta.cat

Vocals i vocalies

VOCAL D’ACTIVITATS:          M. Lluïsa Benavides i Planas

Funcions: Activitats generals, acció lúdica, festivitats. Calendari d’activitats. Festa Major de la Creu Alta, Carnestoltes, calçotades, Sant Joan, Aplec de Jonqueres, castanyades, etc. Organització i logística d’actes, esdeveniments i commemoracions. 

                                Contacte directe: activitats@lacreualta.cat

VOCAL ADJUNTA A ACTIVITATS         Núria Vidal Masarico

Funcions:  Relacions amb entitats socials que organitzen activitats i altres actes a la Creu Alta. Entitats esportives creualtenques. Coordinació actes externs i logística. Substituciço ocasional de la Vocal d’Activitats si és necessari.

 

VOCAL ADJUNT A ACTIVITATS            Ángel Moya Santos-Olmo

Funcions: Suport tècnic i logísitic a les activitats organitzades per l’AVLCA. Organització de concursos i certàmens varis. Actes culturals i tradicionals i novetats socials lúdiques. Sunstitució ocasional de la Vocal d’Activitats si és nevessari.

 

VOCAL D’ACCIÓ CÍVICA:            Rubén Cantó Aguilera

Funcions: Urbanisme, habitatge, moviments cívics, espais i equipaments. Reivindicacions cíviques i estructurals i altres varis. Comissió pel Barri, ‘El Barri que no deixarem perdre…”; col·laboració i promoció del projecte “#UnBarriPerViure”. 

                               Contacte directe: acciocivica@lacreualta.cat

VOCAL D’ACCIÓ SOCIAL:           Joan Oliva i Arnau

Funcions: Campanyes, cooperació i solidaritat, atenció social i humanitària, atenció ciutadana. Neteja, ecosistemes i sostenibilitat. Recollida d’aliments, de medicaments, mercats d’intercanvi/preu just/aliments socials. Serveis socials. Integració, acolliments, voluntariat. Desnonaments, drets socials, atur, ajudes solidàries…

                            Contacte directe: acciosocial@lacreualta.cat

VOCAL DE CULTURA:                Joan Rifer Basora

Funcions: Acció cultural, formació, multiculturalitat. Tallers i cursets, altres seccions. Recull i promoció històrica / Fundació Cultural Jonqueres. Toponímics i Nomenclàtor. Publicacions: Biblioteca d’Estudis Creualtencs, Full de Jonqueres, Diari de la Creu Alta… Organitzacions culturals, edicions literàries, fira del llibre, promocions escolars (Fira de Sant Jordi, Punt de Llibre, etc.).

                             Contacte directe: cultura@lacreualta.cat

VOCAL ADJUNT A CULTURA          Josep Serra Jardí

Funcions: Suport logístic a actes culturals. Relacions amb altres entitats culturals. Altres actes culturals. Arxiu cultural de l’AVLCA i control de publicacions pròpies. Substitució ocasional del Vocal d’Activitats si és necessari.

 

VOCAL DE  JOVENTUT:                  Martí Torra Merin

Funcions: Relacions amb la joventut, accions juvenils i infantils. Festa Major, Rua infantil, esplais, Casal Popular “El Tallaret”. Coordinadora d’Entitats Joves – Llamps i Trons. Reivindicacions juvenils, programes per al barri. Comissions lúdiques i de treball.

                              Contacte directe: llampsitrons@lacreualta.cat

VOCAL DE SANITAT:                    Carme Vilà Pladevall

Funcions: Sanitat i salut, medi ambient, treball i comerç. Seguiment dels CAPs i de la xarxa sanitària local i nacional. Serveis socials i sanitaris (residències, centres de dia, llocs d’acolliment, etc.).

                               Contacte directe: sanitat@lacreualta.cat

 VOCAL DE REPRESENTACIÓ:                    Pere Mas Arnau

Funcions: Representació de l’Associació davant d’altres entitats amb les que hi ha adhesió, associació o col·laboració pactada (FAVS, Consell de Districte, etc.). Substitució del President en actes oficials d’altres entitats similars i presència en nom de l’AVLCA en actes d’altres entitats.

                               Contacte directe: postmaster@lacreualta.cat

VOCAL DE XARXES i COMUNICACIONS:                    Virginie le Vaillant

Funcions: Publicitat i difusió de l’entitat, comunicacions, premsa i divulgació en general. Xarxes socials, imatges, vídeos. Portal web, informacions… Arxius històrics. Cartelleria i anuncis de publicitat, Facebook, Blog, Twitter, Instagram, YouTube… Informació i comunicació social i general; aplicació de la Llei de Transparència i revisió permanent de dades.

                                 Contacte directe: comunicacions@lacreualta.catJuntes Directives anteriors:

2018

 • President: Rubén Cantó
  • Vicepresidenta: Teresa Comellas
  • Secretària: Carmen Vilà
  • Tresorer: Joan Guillamon

2011 – 2017

 • Presidenta: Clara Palau i Canals
  • Vicepresidenta: Teresa Comellas
  • Secretària: Maria del Carme Torrella
  • Tresorer: Joan Guillamon

2008

 • Presidenta: Teresa Comellas
  • Vicepresidenta: Assumpta Figueras
  • Secretari: Anselm Sans
  • Tresorer: Joan Capell

2002

 • Presidenta: Elena Bertran
  • Secretari: Anselm Sans
  • Tresorer: Joan Capell

1991

 • Presidenta: Elena Bertran
  • Secretària: Josepa Perich
  • Tresorera: Montserrat Gai

1989

 • President: Manel Camps

1988

 • President: Josep Asènsio

1980

 • President: Pep Farrés
  • Secretària: Maria Ramoneda
  • Tresorera: Montserrat Gai

1978

 • President Carles Ortiz
  • Secretari: Antoni Avellaneda
  • Tresorer: Josep M. Galofré

Data primers Estatuts: 17 de juliol de 1976.