Junta Directiva

D’acord amb els Estatuts vigents d’aquesta Entitat, el seu màxim òrgan sobirà, que és l’Assemblea General d’Associats i que és convocada i constituida al menys una vegada a l’any amb aquesta finalitat entre d’altres, ha elegit per a aquest any, com a òrgan permanent de govern de l’Associació, per a què la regeixi, l’administri i la representi, a la següent…

Junta Directiva de l’Associació de Veïns de la Creu Alta 2019

 

Junta Permanent

PRESIDENT:     Rubén Cantó Aguilera

Funcions: Presidència, representació oficial, portaveu exterior, coordinador general. Relacions públiques.

Contacte directe: juntadirectiva@lacreualta.cat

VICEPRESIDENT:     Joan Oliva i Arnau

Funcions: Atenció veïnal i assessorament, substitució de la Presidència. Relacions socials i històriques.

 

SECRETÀRIA:     Carme Vilà Pladevall

Funcions: Secretaria (actes, llibres oficials, correspondència, documents oficials…). Gestió d’associats (altes, baixes, promoció…). Assegurances i gestió administrativa. Arxiu documental. Atenció veïnal i manteniment.

.                                Contacte directe: secretaria@lacreualta.cat

VICESECRETARI:     Jordi Torguet Colet

Funcions: Secretaria tècnica. Documentació interna. Comunicats, memoràndums, actes de reunions de treball i de vocalies; documentació i gestions amb l’Administració. Substitució de la Secretària.

TRESORER:     Joan Guillamon Cortada

Funcions: Economia, comptabilitat, balanços i pressupostos, factures i subvencions. Coordinació de vocals, control del finançament.

.                                Contacte directe: economia@lacreualta.cat

Vocals i vocalies

VOCAL D’ACTIVITATS:          M. Lluïsa Benavides i Planas

Funcions: Activitats generals, acció lúdica, festivitats. Calendari d’activitats. Festa Major de la Creu Alta, Carnestoltes, calçotades, Sant Joan, Aplec de Jonqueres, castanyades, etc. Organització i logística d’actes, esdeveniments i commemoracions. Coordinació amb activitats d’altres entitats del barri.

                                Contacte directe: activitats@lacreualta.cat

VOCAL D’ACCIÓ CÍVICA:            Jordi Torguet Colet

Funcions: Urbanisme, habitatge, moviments cívics, espais i equipaments. Reivindicacions cíviques i estructurals: carrer Sant Domènec, solar fàbrica Ribé, ex-caserna Guàrdia Civil, espai Pi i Margall, Molí d’En Torrella i altres varis. Comissió pel Barri, ‘El Barri que no deixarem perdre…”, Metro de Sabadell, Riu Ripoll i promoció del projecte “Cal Balsach per al Barri”. 

                               Contacte directe: acciocivica@lacreualta.cat

VOCAL D’ACCIÓ SOCIAL:           Joan Oliva i Arnau

Funcions: Campanyes socials, cooperació i solidaritat, atenció social i humanitària, atenció ciutadana. Mobilitat i circulació pública. Neteja, ecosistemes i sostenibilitat. Recollida d’aliments, de medicaments, mercats d’intercanvi/preu just/aliments socials. Serveis socials, recolzaments. Integració, acolliments, voluntariat. Desnonaments, drets socials, atur, ajudes solidàries…

                            Contacte directe: acciosocial@lacreualta.cat

VOCAL DE CULTURA:                Joan Rifer Basora

Funcions: Acció cultural, formació, multiculturalitat. Tallers i cursets, altres seccions. Recull i promoció històrica. Toponímics i Nomenclàtor. Publicacions: Biblioteca d’Estudis Creualtencs, Full de Jonqueres, Diari de la Creu Alta… Altres actes culturals. Relacions amb altres entitats culturals. Organitzacions culturals, edicions literàries, fira del llibre, promocions escolars (Fira de Sant Jordi, Punt de Llibre, etc.).

                             Contacte directe: cultura@lacreualta.cat

VOCAL DE  JOVENTUT:                  Martí Torra Merin

Funcions: Relacions amb la joventut, accions juvenils i infantils. Festa Major, Rua infantil, esplais, Casal Popular “El Tallaret”. Coordinadora d’Entitats Joves – Llamps i Trons. Reivindicacions juvenils, programes per al barri. Comissions lúdiques i de treball.

                              Contacte directe: llampsitrons@lacreualta.cat

VOCAL DE SANITAT:                    Carme Vilà Pladevall

Funcions: Sanitat i salut, medi ambient, treball i comerç. Seguiment dels CAPs i de la xarxa sanitària local. Serveis socials i sanitaris (residències, centres de dia, llocs d’acolliment, etc.)

                               Contacte directe: sanitat@lacreualta.cat

 VOCAL DE REPRESENTACIÓ:                    Pere Mas Arnau

Funcions: Representació de l’Associació davant d’altres entitats amb les que hi ha adhesió, associació o col·laboració pactada (FAVS, Consell de Districte, etc.). Substitució del President en actes oficials d’altres entitats similars i presència en nom de l’AVLCA en actes d’altres entitats.

                               Contacte directe: postmaster@lacreualta.cat

VOCAL DE XARXES i COMUNICACIONS:                    Virginie le Vaillant

Funcions: Publicitat i difusió de l’entitat, comunicacions, premsa i divulgació en general. Xarxes socials, imatges, vídeos. Portal web, informacions… Arxius històrics. Promoció de l’entitat i de les seves accions, reivindicacions i demés activitats. Cartelleria i anuncis de publicitat, Facebook, Blog, Twitter… Informació i comunicació social i general; aplicació de la Llei de Transparència i revisió permanent de dades.

                                 Contacte directe: comunicacions@lacreualta.catJuntes Directives anteriors:

2018

 • President: Rubén Cantó
  • Vicepresidenta: Teresa Comellas
  • Secretària: Carmen Vilà
  • Tresorer: Joan Guillamon

2011 – 2017

 • President: Llorenç Canals
  • Vicepresidenta: Teresa Comellas
  • Secretària: Maria del Carme Torrella
  • Tresorer: Joan Guillamon

2008

 • Presidenta: Teresa Comellas
  • Vicepresidenta: Assumpta Figueras
  • Secretari: Anselm Sans
  • Tresorer: Joan Capell

2002

 • Presidenta: Elena Bertran
  • Secretari: Anselm Sans
  • Tresorer: Joan Capell

1991

 • Presidenta: Elena Bertran
  • Secretària: Josepa Perich
  • Tresorera: Montserrat Gai

1989

 • President: Manel Camps

1988

 • President: Josep Asènsio

1980

 • President: Pep Farrés
  • Secretària: Maria Ramoneda
  • Tresorera: Montserrat Gai

1978

 • President Carles Ortiz
  • Secretari: Antoni Avellaneda
  • Tresorer: Josep M. Galofré

Data primers Estatuts: 17 de juliol de 1976.