Comissions actives a l’AVLCA

Comissions (o “vocalies”)

Amb la incorporació de nous vocals a l’estructura de la Junta General de l’Associació de Veïns de La Creu Alta, després de la seva aprovació en la darrera Assemblea General de Socis, aquesta ha quedat constituïda de la següent manera:

Aquestes comissions tenen, en principi, caràcter de permanents. Popularment se les coneix com a “vocalies” perquè davant de cada una hi ha al menys una persona, diferent, que és Vocal, membre de la Junta General de l’AVLCA.

És possible l’existència d’altres comissions, potser “no permanents”, segons està regulat en els Estatuts vigents. L’existència de les mateixes és pot conèixer consultant la pàgina

L’estructura de cada una de les permanents i les seves característiques també es pot conèixer consultant la seva pàgina corresponent.

L’accés a unes i altra també és possible clicant damunt de l’esment del seu nom en aquesta pàgina.

Col·laboradors i consultors

Un alt nombre de persones habitualment col·laboradores o consultores de la Junta i de l’Associació també es pot conèixer en aquesta darrera pàgina d’altres comissions.

__________________________________________________________________

Les dades de totes aquestes pàgines, i de tot el que tingui a veure amb la Junta Directiva, està adaptat al que diu al respecte l’actual Llei de la Transparència de l’accés a la informació.