Altres comissions

Col·laboradors/es habituals

 • Joan Capell, adjunt a Secretaria.
 • Josep Guitart, adjunt a Tresoreria.
 • Assumpta Figueras, adjunta a la Comissió d’Acció Social.
 • Pere Vivó, adjunt a la Comissió d’Activitats (Entitats populars).
 • Ester Vidal, adjunta a la Comissió d’Activitats (Festa Major).
 • Mònica Rodríguez, adjunta a la Comissió d’Activitats (altres).
 • Joana Soler, adjunta a la Comissió de Cultura.
 • M. Antònia Vilanova, adjunta a la Comissió d’Activitats.
 • Maria Elena Bertran, adjunta a la Comissió de Representacions.
 • David Laudo, adjunt a la Comissió de Xarxes i Comunicacions.
 • Manel Camps, responsable del Diari de la Creu Alta.
 • Maria Teresa Pladevall, responsable del grup “Fent i Desfent”.
 • Júlio Pedraza, responsable del grup “Amics del Ball de Saló”.

Altres comissions

Ocasionalment es creen altres comissions per a finalitats concretes i no permanents, entre els membres de la Junta Directiva, els col·laboradors i, fins i tot, altres persones.

En el cas que qualsevol veí o veïna, o amics i coneguts, vulgui col·laborar amb alguna comissió de l’Associació de Veïns de la Creu Alta, permanent o ocasional, només ha de manifestar-ho a qualsevol responsable de les mateixes.