Comissió de representació

Vocalia de representació

VOCAL:     Pere Mas Arnau                                                                      

Funcions: Representació de l’Associació davant d’altres entitats amb les que hi ha adhesió, associació o col·laboració pactada (FAVS, Consell de Districte, etc.). Substitució del President en actes oficials d’altres entitats similars i presència en nom de l’AVLCA en actes d’altres entitats.

Contacte directe: postmaster@lacreualta.cat