Comissió de xarxes i comunicacions

Vocalia de Xarxes i Comunicacions

VOCAL:    Virginie le Vaillant

Funcions: Publicitat i difusió de l’entitat, comunicacions, premsa i divulgació en general. Xarxes socials, imatges, vídeos. Portal web, informacions… Arxius històrics. Promoció de l’entitat i de les seves accions, reivindicacions i demés activitats. Cartelleria i anuncis de publicitat, Facebook, Blog, Twitter… Informació i comunicació social i general; aplicació de la Llei de Transparència i revisió permanent de dades.

Contacte directe: comunicacions@lacreualta.cat