Dades d’interès

Dades d’interès

Telèfons d’interès

EMERGÈNCIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Bombers Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Ambulàncies (Urgències) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061

INFORMACIÓ:

Informació Sabadell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010

Informació Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .012

Policia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 745 32 61

Policia Estatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 724 75 00

Ajuntament de Sabadell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 745 31 00

Informació al Consumidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 745 31 68

Correus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 725 17 90

Recollida de mobles (punt blau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 222 234

Hospital Parc Taulí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 723 10 10

Funerària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 727 74 00

ITV Sabadell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 930 200

TRANSPORTS:

RENFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 240 202

Ferrocarrils de la Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 725 83 45

Autobusos Urbans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 710 79 51

Ràdio Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 727 48 48

Aeroport de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 404 704

SUBMINISTRES:

Aigües de Sabadell CASSA (Avaries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 715 57 00

Gas Natural (Urgències) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 750 750

ENDESA – FECSA (Avaries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 536 536

Telefònica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004

ALTRES TELÈFONS INTERESSANTS:

Associació de Veïns de La Creu Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .616 01 25 91