Taula de La Creu Alta

La Taula Participativa del barri de la Creu Alta es constituí formalment el dia 11 de novembre de 2020.

Amb aquesta iniciativa es pretén impulsar i consolidar aquesta nova manera de servir socialment al territori, en principi a partir de les associacions veïnals, que ho hem posat a la palestra des de la nostra federació local (la FAVS), i que en endavant ha d’acollir en aquesta Taula de Treball a d’altres entitats i associacions ciutadanes – en aquest cas relacionades amb el barri – que s’hi vulguin sumar a la tasca encetada.

Constitució per vídeo-conferència…

________________________________________________________________________________

Actes de treball fins ara aprovades:

  • Acta de la cinquena trobada, 21.7.2021 (.pdf)
  • Acta de la quarta trobada, 16.6.2021 (.pdf)
  • Acta de la tercera trobada, 17.3.2021 (.pdf)
  • Acta de la segona trobada, 27.1.2021 (.pdf)
  • Acta de la primera trobada, 15.12.2020 (.pdf)
  • Acta de la sessió constitucional, 11.11.2020 (.pdf)