50 anys de l’activisme de proximitat, mobilització, propostes, negociació i participació per aconseguir barris més dignes, amb equipaments suficients i una ciutat més justa, plural i cohesionada.