Publicacions referents al Concert de Nadal
I la col·laboració amb La Marató de TV3, si s’escau