Escrits, comentaris o edicions d’altres publicacions