Junta Directiva

D’acord amb els Estatuts vigents d’aquesta Entitat, el seu màxim òrgan sobirà, que és l’Assemblea General d’Associats i que és convocada i constituida al menys una vegada a l’any amb aquesta finalitat entre d’altres, ha elegit per a aquest any, com a òrgan permanent de govern de l’Associació, per a què la regeixi, l’administri i la representi, a la següent…

Junta Directiva de l’Associació de Veïns de la Creu Alta

2018-2022

Junta Permanent

PRESIDENT:     Rubén Cantó Aguilera

Funcions: Presidència, representació oficial, portaveu exterior, coordinador general. Relacions públiques.

Contacte directe: juntadirectiva@lacreualta.cat

VICEPRESIDENTA:     Teresa Comellas i Ponsa

Funcions: Atenció veïnal i assessorament, substitució de la Presidència. Relacions socials i històriques.

 

SECRETÀRIA:     Carme Vilà Pladevall

Funcions: Secretaria (actes, llibres oficials, correspondència, documents oficials…). Gestió d’associats (altes, baixes, promoció…). Assegurances i gestió administrativa. Arxiu documental. Atenció veïnal i manteniment.

.                                Contacte directe: secretaria@lacreualta.cat

VICESECRETARI:     Jordi Torguet Colet

Funcions: Secretaria tècnica. Documentació interna. Comunicats, memoràndums, actes de reunions de treball i de vocalies; documentació i gestions amb l’Administració. Substitució de la Secretària.

TRESORER:     Joan Guillamon Cortada

Funcions: Economia, comptabilitat, balanços i pressupostos, factures i subvencions. Coordinació de vocals, control del finançament.

.                                Contacte directe: economia@lacreualta.cat

 

 

Juntes Directives anteriors:

2011 

 • President: Llorenç Canals
  • Secretària: Maria del Carme Torrella
  • Tresorer: Joan Capell

2008

 • Presidenta: Teresa Comellas
  • Secretari: Anselm Sans
  • Tresorer: Joan Capell

2002

 • Presidenta: Elena Bertran
  • Secretari: Anselm Sans
  • Tresorer: Joan Capell

1991

 • Presidenta: Elena Bertran
  • Secretària: Josepa Perich
  • Tresorera: Montserrat Gai

1989

 • President: Manel Camps

1988

 • President: Josep Asènsio

1980

 • President: Pep Farrés
  • Secretària: Maria Ramoneda
  • Tresorera: Montserrat Gai

1978

 • President Carles Ortiz
  • Secretari: Antoni Avellaneda
  • Tresorer: Josep M. Galofré

Data primers Estatuts: 17 de juliol de 1976.