Junta Directiva

D’acord amb els Estatuts vigents d’aquesta Entitat, el seu màxim organ sobirà, que és l’Assemblea General d’associats i que és convocada i constituida al menys una vegada a l’any amb aquesta finalitat entre d’altres, ha elegit per a aquest any, com a organ permanent de govern de l’Associació, per a què la regeixi, l’administri i la representi, a la següent…

Junta Directiva de l’Associació de Veïns de La Creu Alta

2018-2022

Junta Permanent

PRESIDENT:     Rubén Cantó Aguilera

Funcions: Presidència, representació oficial, portaveu exterior, coordinador general. Relacions públiques.

 

VICEPRESIDENTA:     Teresa Comellas i Ponsa

Funcions: Atenció veïnal i assessorament, substitució de la Presidència. Relacions socials i històriques.

 

SECRETÀRIA:     Carme Vilà Pladevall

Funcions: Secretaria (actes, llibres oficials, correspondència, documents oficials…). Gestió d’associats (altes, baixes, promoció…). Assegurances i gestió administrativa. Arxiu documental. Atenció veïnal i manteniment.

VICESECRETARI:     Jordi Torguet Colet

Funcions: Secretaria tècnica. Documentació interna. Comunicats, memoràndums, actes de reunions de treball i de vocalies; documentació i gestions amb l’Administració. Substitució de la Secretària.

TRESORER:     Joan Guillamon Cortada

Funcions: Economia, comptabilitat, balanços i pressupostos, factures i subvencions. Coordinació de vocals, control del finançament.