Comissió d’acció cívica

Vocalia d’acció cívica

VOCAL:     Rubén Cantó Aguilera

Funcions: Urbanisme, habitatge, moviments cívics, espais i equipaments. Reivindicacions cíviques i estructurals: “Vapor Cusidó”, plaça d’Espanya, solar fàbrica Ribé, ex-caserna Guàrdia Civil, espai Pi i Margall, Molí d’En Torrella i altres varis. Comissió pel Barri, ‘El Barri que no deixarem perdre…”, Metro de Sabadell, Riu Ripoll i promoció del projecte “Cal Balsach per al Barri”. 

Col·laboradors/res habituals:

Jordi Torguet

Montserrat Mauri

Contacte directe: acciocivica@lacreualta.cat