Comissió de joventut

Vocalia de Joventut

(Secció juvenil de l’Associació)

Coordinadora Jove de La Creu Alta – Llamps i Trons

VOCAL:    Montserrat Mauri Porquet

Funcions: Relacions amb la joventut, accions juvenils i infantils. Festa Major, l’Escarola, esplais, Casal Popular “El Tallaret”. Coordinadora d’Entitats Joves – Llamps i Trons. Reivindicacions juvenils, programes per al barri. Comissions lúdiques i de treball.

Col·laboradors/res habituals:

Mariona Ubia

Coordinadora Jove de la Creu Alta – Llamps i Trons

Contacte directe: llampsitrons@lacreualta.cat