Comissió de sanitat

Vocalia de Sanitat

   

   VOCAL:  Teresa Comellas i Ponsa

Funcions: Sanitat i salut, medi ambient, treball i comerç. Seguiment dels CAPs i de la xarxa sanitària local. Serveis socials i sanitaris (residències, centres de dia, llocs d’acolliment, etc.)

Col·laboradors/res habituals:

Joan Oliva

Pere Mas

Contacte directe: sanitat@lacreualta.cat