Comissió de xarxes i comunicacions

Vocalia de Xarxes i Comunicacions

VOCAL:    Virginie le Vaillant

Funcions: Publicitat i difusió de l’entitat, comunicacions, premsa i difusió en general. Xarxes socials, imatges, vídeos. Pàgina web, informacions… Arxius històrics. Promoció de l’entitat i de les seves accions i demés activitats. Cartelleria i anuncis de publicitat, Facebook, Blog, Twitter…