Nova pàgina web

 

 

Associació de Veïns de La Creu Alta

40 anys

El dia 17 de juliol de 2016 ha fet exactament 40 anys que l’Associació de Veïns de La Creu Alta es va constituir com a tal, ja aleshores amb els objectius i la finalitat de «agrupar als veïns del barri i assumir la representació dels seus interessos», com hi consta en els seus Estatuts, redactats en aquella data i inscrits reglamentàriament el 17 de novembre de 1977.

Passat tot aquest temps, l’Associació encara està per això; encara hi som. Des de 1976, al costat del barri.

Per commemorar aquest esdeveniment, la celebració d’aquest aniversari, just en el dia de la data aquest mitjà de comunicació, aquesta pàgina web, s’ha renovat. Hem posat al dia lo que teníem, que s’havia fet obsolet i poc practicable, i ho hem adaptat als mitjans del segle XXI, en el que comptem fer 40 anys més, com a mínim.

Poc a poc farem que encara ens veieu millor. Mentre, però, la nostra informació torna a estar disponible aquí, des del primer dia d’aquest segon “quarantenni”…