Àrea econòmica

Documents econòmics principals

 • Exercici 2020:
  • Pressupostos pel 2021:                                 .pdf
  • Estat de comptes 2020:                               .pdf 
 • Exercici 2019:
  • Pressupost pel 2020:                                    .pdf
  • Estat de comptes 2019:                                .pdf
 • Exercici 2018:
  • Pressupost pel 2019:                                    .pdf
  • Estat de comptes 2018:                               .pdf
 • Exercici 2017:
  • Pressupost pel 2018 :                                  .pdf
  • Estat de comptes 2017:                               .pdf
 • Exercici 2016:
  • Pressupost pel 2017:                                    .pdf
  • Estat de comptes 2016:                               .pdf
 • Exercicis anteriors: consultar a  economia@lacreualta.cat