Àrea econòmica

Documents econòmics

 • Pressupost pel 2020                                       .pdf
 • Estat de comptes 2019                                   .pdf
 • Pressupost pel 2019                                        .pdf
 • Estat de comptes 2018                                   .pdf
 • Pressupost pel 2018                                     .pdf
 • Estat de comptes de l’exercici 2017          .pdf
 • Pressupost pel 2017                               
 • Estat de comptes de l’exercici 2016   
 • Pressupost pel 2016
 • Estat de comptes de l’exercici 2015
 • Pressupost pel 2015
 • Estat de comptes de l’exercici 2014
 • Pressupost pel 2014
 • Estat de comptes de l’exercici 2013
 • Pressupost pel 2013
 • Estat de comptes de l’exercici 2012
 • Pressupost pel 2012
 • Estat de comptes de l’exercici 2011
 • Pressupost pel 2011
 • Estat de comptes de l’exercici 2010
 • Pressupost pel 2010
 • Estat de comptes de l’exercici 2009
 • Estat de comptes de l’exercici 2008