Altres comissions

Col·laboradors/es habituals

  • Joan Capell, adjunt a Secretaria.
  • Josep Guitart, adjunt a Tresoreria.
  • Assumpta Figueras, adjunta a la Comissió d’Acció Social.
  • Pere Vivó, adjunt a la Comissió d’Activitats (Entitats populars).
  • Ester Vidal, adjunta a la Comissió d’Activitats (Festa Major).
  • Mònica Rodríguez, adjunta a la Comissió d’Activitats (altres).
  • Joana Soler, adjunta a la Comissió de Cultura.
  • M. Antònia Vilanova, adjunta a la Comissió d’Activitats.
  • Maria Teresa Pladevall, responsable del grup “Fent i Desfent”.
  • Pere Mas, responsable del grup “Mou-te”.

Altres comissions

Ocasionalment es creen altres comissions per a finalitats concretes i no permanents, entre els membres de la Junta Directiva, els col·laboradors i, fins i tot, altres persones.

En el cas que qualsevol veí o veïna, o amics i coneguts, vulgui col·laborar amb alguna comissió de l’Associació de Veïns de la Creu Alta, permanent o ocasional, només ha de manifestar-ho a qualsevol responsable de les mateixes.