Comissió d’acció social

Vocalia d’acció social

VOCAL:     Joan Oliva i Arnau

Funcions: Campanyes socials, cooperació i solidaritat, atenció social i humanitària, atenció ciutadana. Mobilitat i circulació pública. Neteja, ecosistemes i sostenibilitat. Recollida d’aliments, de medicaments, mercats d’intercanvi/preu just/aliments socials. Serveis socials, recolzaments. Integració, acolliments, voluntariat. Desnonaments, drets socials, atur, ajudes solidàries…

Contacte directe: acciosocial@lacreualta.cat