Consell de Districte Segon

 

Des de l’any 2018, el Consell del Districte Segon, igual com els de la resta de la ciutat de Sabadell, no ha tornat a ser convocat. La via de participació ciutadana per aquest camí s’estroncà definitivament des d’aleshores degut a la inefectivitat manifesta d’aquests organismes.

Cara a l’any 2021 s’han tornar a moure els procesos participatius col·lectius per a què la ciutadania pugui participar realment en el govern de la ciutat, més enllà d’unes eleccions municipals cada quatre anys només. A nivell de Districte, i en alguns casos des de cada barri independentment, s’han tornat a organitzar Taules de Participació en les que es pugui tornar a consolidar l’esmentada participació ciutadana. Un reglament específic com cal s’ha de redactar i aprovar convenientment per a què a la nostra ciutat hi torni a existir aquest servei ciutadà. La veu de la ciutadania s’ha de poder sentir permanentment per a cada cas important que aquesta cregui que s’ha de debatir; els governants de la ciutat, siguin del color que siguin, han d’estar al cas del que els veïnats manifestin, perquè han estat elegits per aquests per a què serveixin als interessos de la ciutat segons segui més convenient per a aquests, no per als seus propis o els dels seus partits polítics. El govern de les ciutats, en ser el més proper al poble governat, ha de ser el més exquisit i el més dedicat a les persones per davant de tot; si no hi ha forma de garantir això, i la participació ciutadana a aquest nivell és un bon remei, no serà certa ni efectiva la democràcia tan anomenada amb la que tothom pretén embolicar les seves opinions. 

Teniu més informació sobre la Taula de la Creu Alta, creada recentment, si cliqueu aquí.