Tallarets d’Honor

Tallarets d’Honor de la Creu Alta

1995
Antoni Farrés

1996
Societat Coral Colon

1997
Centre d’Esports Sabadell
Sabadell Sardanista
Unió Ciclista de Sabadell

1998
David Laudo i Cortina

1999
Manel Camps
Maria Ramoneda

2000
Centre Parroquial Sant Vicenç
Manel Galícia
Carles Ibars

2001
Miquel Figueras
Montserrat Gai
Josep Urpí
Miquel Borrell

2002
Germans Ten
Lluís Subirana
L’Obrador

2003
Centre Arimon
Josep Romaguera

2004
Manolita Casanova
Ordint la Trama

2005
Joan Mitjans

2006
Servei General d’Informació de Muntanya
Jaume Corominas

2007
Pere Molera

2008
Unió Excursionista Sabadell

2009
Elena Bertran

2010
Miquel Albareda

2011
Teresa Comellas

2012

Joan Brunet i Mauri

2013

Jordi Roca

2014

Jordi Cetrà

2015

Escola de Música Creu Alta

2016

Josep Ubia del Amo

2017

Projectes Urbans Col·lectius (PUC)

2018

Ricard Ustrell

2019

Antoni Garcia Roviras